Vuokraehdot


 • 1. Varaston kunto ja säilytettävät tavarat: Varasto vuokrataan nykyisessä kunnossa ilman sisustusta. Vuokrattavaa tilaa saa käyttää vain kuivan kappaletavaran varastointiin. Suurin sallittu lattiakuorma on 1000 kg/m2. Räjähtävien, itsestään syttyvien, ympäristölle tai terveydelle vaaraa tai haittaa aiheuttavien aineiden sekä kaikenlaisten nesteiden säilytys varastossa on kielletty. Tavaroiden säilytys Suomen Pikavarasto Oy:n tiloissa muualla kuin vuokratuissa varastoyksiköissä on kielletty.
  Palveluaikamme on arkisin klo 7.00 - 15.00 .

  2. Lämpö, valo ja vakuutukset: Lämpö ja valaistus sisältyvät vuokraan. Muusta sähkön käytöstä on sovittava erikseen. Vuokranantaja ei ole ottanut vakuutusta säilytettäville tavaroille eikä ole muutenkaan vastuussa niistä. Vuokralainen vastaa omaisuutensa vakuuttamisesta ja oven lukitsemisesta riippulukolla.

  3. Muutostyöt: Vuokralaisella ei ole oikeutta tehdä rakenteiden muutostöitä ja varasto on sopimuksen päätyttyä palautettava vuokranantajan hallintaan samassa kunnossa, jossa se oli vuokrasopimusta tehtäessä. Seiniin, lattiaan tai kattoon kiinnittäminen ja niiden puhkominen on kiellettyä ja esim. mahdollisten hyllyjen on oltava vapaasti lattialla seisovia. Vuokranantajan edustajalla (esim. korjaus- tai huoltomies) on oikeus mennä vuokrattuun varastoon kiinteistön hoidon kannalta välttämättömien toimenpiteiden takia.

  4. Vuokra-ajan asiakas määrittelee itse sähköisen varausjärjestelmän kautta. Näin ollen vuokrasopimus päättyy sopimuksen mukaisesti viimeisenä varauspäivänä ilman erillistä irtisanomista. Vuokrasopimuksen päättyessä vuokralainen tyhjentää ja siivoaa varaston sekä poistaa ovesta riippulukkonsa.  Varaston on oltava tyhjillään klo 16.00 mennessä.

  5. Vuokran maksu: Vuokra maksetaan kokonaisuudessaan sähköisen varausjärjestelmän kautta osoitteessa pikavarasto.fi, jonka jälkeen asiakas saa numerokoodin ja ohjeet, joiden avulla varastoon pääsee sisälle.

  6. Sopimuksen siirtäminen: Vuokralaisella ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta kolmannelle osapuolelle ilman vuokranantajan kirjallista suostumusta. Vuokranantajalla on oikeus siirtää tai pantata tämä sopimus kolmannelle osapuolelle.

  7. Vuokralaisen ilmoittamisvelvollisuus: Vuokralainen on velvollinen ilmoittamaan vuokranantajalle toimivan postiosoitteensa sekä mahdollisesti myös puhelinnumeronsa. Samoin vuokralainen on velvollinen ilmoittamaan vuokranantajalle yhteystiedoissa tapahtuneet muutokset viipymättä. Vuokralainen on lisäksi velvollinen ilmoittamaan vuokranantajalle kirjallisesti sen, mikäli varastoidun omaisuuden joukossa on myyntiarvoltaan tavanomaista koti-irtaimistoa arvokkaampaa omaisuutta.
  Vuokralainen, joka laiminlyö edellä mainitun ilmoittamisvelvollisuutensa vastaa itse siitä vahingosta, minkä tiedon saamatta jättäminen hänelle tai irtaimen omistajalle mahdollisesti on aiheuttanut. Vuokralaisella ei ole oikeutta vaatia tai saada vahingonkorvausta sillä perustella, että esimerkiksi purkukirje, irtisanomiskirje tai realisointikirje ei ole tavoittanut häntä siitä syystä, että hän ei ole ilmoittanut vuokranantajalle voimassaolevaa osoitetta. Mikäli vuokralaisen varastoima irtain realisoidaan tällaisissa olosuhteissa, niin siinä tapauksessa vuokralaisella ei ole oikeutta vaatia tai saada vahingonkorvausta vuokranantajalta.

  Ehtojen vastainen käyttö voi johtaa sopimuksen irtisanomiseen.


Siirry ylös